Boosti saa nuoret liikkumaan

Seminaariin osallistuneita yhdistivät liikunta ja nuoret.

Maanantainen kesäpäivä oli mitä ihanteellisin järjestää Boostin seminaari Harakan saaressa. Boosti -hanke tarjoaa mielekkäitä liikuntakokemuksia nuorille, jotka muuten eivät liikkuisi.
Sivun sisältö
Saareen kokoontui joukko liikunnan ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia muun muassa liikuntavirastosta, sosiaali- ja terveysvirastosta sekä nuorisoasiainkeskuksesta.

Mantereelta saarelle kestäneen lyhyen laivamatkan aikana ehdittiin virittäytyä tunnelmaan, ja pienen alkujumpan jälkeen oltiin valmiita seminaarin antiin.
Aluksi sosiologi Arto Tiihonen puhui kokemusten, yhteisöllisyyden ja harrastusten merkityksestä nuorille. On tärkeä kuulua joukkoon. Jos omaa porukkaa ei löydy koulusta, harrastukset voivat tarjota mahdollisuuksia.

– Huonot muistot esimerkiksi koululiikunnassa vaikuttavat myöhempiin liikkumistottumuksiin. On vaikea päästä yli huonoista kokemuksista, jos ei myöhemmin saa hyviä kokemuksia, Tiihonen sanoo.

boost_harakansaari1

Boostin seminaari käytiin Harakan saaren idyllisissä maisemissa.

Nuoret viihtyvät Boostissa

Boostin ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla takana. Vuoden aikana suunnitelmallisesti tuettiin 64 nuorta, 40 ryhmissä ja 24 yksilötapaamisissa. Nuoret olivat pääsääntöisesti 13–15-vuotiaita. Suurin osa nuorista puhui äidinkielenään suomea, seuraavaksi eniten, 17 prosenttia, arabiaa.

Nuorilla oli monenlaisia toiveita Boostiin liittyen. He halusivat muun muassa muutoksia liikuntatottumuksiinsa, apua painonhallintaan, löytää kavereita ja panostaa hyvinvointiin.

Useilla Boostiin hakeutuneilla nuorilla oli sosiaalisia ongelmia, heistä monet olivat sulkeutuneita ja heillä oli motorisia haasteita. Nuoret tulivat toimintaan mukaan oppilashuoltoryhmän, kouluterveydenhoitajan, nuorisopsykiatrian tai nuorisotyön kautta.

Yleensä ottaen Boostin nuoret olivat tyytyväisiä toimintaan. Nuoret olivat mukana Boostissa noin 1–7 kuukautta. Tuona aikana moni nuori kertoi lisänneensä liikuntaa.

Maarit Vähä-Piikkiö tekee vapaaehtoistyötä Boostissa.

boost_harakansaari2

Vapaaehtoisia mukaan Boostiin

Sosionomiopiskelija Aapo Kenttä esitteli opinnäytetyönään valmistelemaansa Liikuntakaveri-mallia. Siinä Boosti-toimintaan otettaisiin mukaan vapaaehtoisia liikkumaan nuorten kanssa.

– Haasteena on kohdentaa Liikuntakaverin markkinointi oikein. Vapaaehtoistyöhön on vaikea saada erityisesti alle 30-vuotiaita miehiä, Kenttä toteaa.

Vaikka Liikuntakaveri-malli on vielä suunnitteluvaiheessa, Boostissa on jo mukana vapaaehtoisena Maarit Vähä-Piikkiö.

– Olin yhteydessä nuorisoasiainkeskuksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Soili Voipioon. Kerroin halavani vapaaehtoiseksi liikunnalliseen toimintaan, ja hän vinkkasi Boostista, Maarit kertoo.

Maarit aloitti vapaaehtoisena Boostissa marraskuussa. Vapaaehtoisen tehtävään kuuluu osallistua liikuntatilaisuuksiin tarjoamalla nuorille aikuisen tukea ja apua. Maaritin mielestä omasta liikunnallisesta taustasta on hyötyä, siten pystyy paremmin innostamaan nuoriakin liikkumaan.

– Vapaaehtoistyössä minusta on hienointa tarjota hyvää muille ja saada panostaa asioihin, jotka ovat yhteiskunnallisestikin merkittäviä.

Itse vapaaehtoisena Maarit näkee vapaaehtoistyön koordinoinnissa myös parannettavaa.

– Boostin kannattaa kehittää kunnollinen rekrytointiväylä vapaaehtoisille. Esimerkiksi liikunta-alan oppilaitoksista voisi kysyä innokkaita mukaan toimintaan. Lisäksi vapaaehtoisella pitää olla tietty oma roolinsa, jotta toiminta on mielekästä vapaaehtoiselle ja tuottaa hyötyä Boostille ja nuorille.

Syksyllä 2016 Boosti jatkaa reippaasti alkanutta toimintaansa ja kehittää uusia yhteistyömuotoja.

Teksti ja kuvat: Ulla Paukku, Nk