Boosti-nuorista yhdeksän kymmenestä liikkuu nyt enemmän

Kuvan ottanut Tuukka 15 v

Juuri julkaistun UKK-instituutin ja Jyväskylän yliopiston tekemän Liitu-tutkimuksen mukaan lähes kaksi viidestä yhdeksäsluokkalaisista liikkuu liian vähän, ja passiivisimpien kohdalla tilanne on vieläkin huonompi. Liikuntaan painottuva Boosti-hanke vastaa näihin haasteisiin, ja toiminnassa mukana olleista nuorista jopa yhdeksällä kymmenestä liikunta on lisääntynyt.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari haastaa nuoret suunnittelemaan ja löytämään itse sen, mikä heitä liikuttaa. Jyväskylän yliopiston tutkijan, dosentti Arja Sääkslahden mielestä pitäisi etsiä yläkoululaisille uusia liikkumisen keinoja ja paikkoja.

Boostin näkökulma on vahvasti nuorisotyöllinen, minkä avulla vähän liikkuvat nuoret on saatu liikkeelle. Nuoret on Boostissa otettu myös mukaan suunnittelemaan toimintaa.

Boosti-toimintaa suunnataan erityisesti niille 12–18-vuotiaille nuorille ja nuorten ryhmille, jotka liikkuvat vähän ja tarvitsevat siihen erityistä tukea.

– Kun vähän liikkuvia nuoria saadaan liikkeelle, tehdään samalla edullista ja inhimillistä syrjäytymistä ehkäisevää työtä, Boostin projektisuunnittelija Niklas Hjort sanoo.

Mukaan toimintaan nuoret ovat tulleet monista eri syistä. Nuorilla on ollut mm. sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä haasteita ja pelkoja, yksinäisyyden tunteita, mielenterveydellisiä ongelmia tai muita sairauksia, haasteita painon hallinnassa tai motoriikassa, kiusaamisongelmia ja haasteita koulussa.

Boostin tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään kavereita, rohkeutta sosiaalisissa tilanteissa ja tekemistä vapaa-ajalle sekä tukea fyysisen kunnon kohottamisessa ja terveellisempien elämäntapojen löytymisessä.

Nuoret ovat kertoneet saaneensa Boostin kautta erityisesti ystäviä, lisäenergiaa ja liikunnan iloa. Suurimmalla osalla nuorista liikkuminen on lisääntynyt Boostin innoittamana. Osa käy enemmän ulkona kävelyllä, jotkut salilla ja toiset ovat löytäneet uusia liikuntapaikkoja ja -harrastuksia.

– Uskon, että nuoret saadaan liikkumaan, kun he itse voivat vaikuttaa siihen mitä tehdään ja saavat liikkumiseen riittävästi tukea ja kannustusta. Boostissa merkityksellisiä ovat myös sosiaalisten taitojen opetteleminen ja kaverisuhteet – yksin on vaikea lähteä liikkeelle, Niklas Hjort kiteyttää.