Mikä Boosti?

Boosti – Liikunta just mulle!

 

Boosti on liikuntaan painottuvaa kohdennettua nuorisotyötä Helsingissä. Boostin tehtävänä on lisätä nuorten liikuntaa ja vähentää vähäisen liikunnan aiheuttamia riskejä tulevaisuudessa. Toimintaa suunnataan erityisesti niihin nuoriin ja nuorten ryhmiin, jotka liikkuvat vähän ja tarvitsevat siihen erityistä tukea. Toiminta on tarkoitettu 12-18-vuotiaille Helsingissä asuville nuorille.

 

Boostin tarkoituksena on

  • auttaa nuoria löytämään itselleen sopivia tapoja liikkua,
  • lisätä nuorten yksilöllisiä valmiuksia ja mahdollisuuksia liikkua enemmän,
  • poistaa esteitä liikunnalliseen toimintaan osallistumiselta (esim. ryhmään osallistumisen helpottaminen, rikkinäisen skeittilaudan kunnostus, liikkumisen mahdollisuuksien tiedostaminen),
  • rakentaa pysyviä toimintatapoja vähemmän liikkuvien nuorten liikunnan lisäämiseksi Helsingissä.

 

Boosti sisältää

  • yksilöllistä tukea, jonka kautta nuoren kanssa etsitään ja hänelle mahdollistetaan liikunnallista toimintaa yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja kiinnostusten pohjalta (esim. pyörän kunnostus, luonnossa liikkuminen, lajitutustumiset, liikuntakaverin löytäminen, liikunnalliseen ryhmätoimintaan osallistuminen),
  • monenlaista liikunnallista toimintaa erilaisissa porukoissa sekä pienryhmätoimintaa, jota järjestetään tiiviissä yhteistyössä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.